Een huisdier van iemand anders onder je hoede nemen is een grote verantwoordelijkheid. Die nemen we heel serieus. Wij vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat u wel niet van ons mag verwachten. Daarom zijn voor een verblijf van uw hond bij From Amity Yard onderstaande voorwaarde van toepassing.

 

Algemeen

From Amity Yard verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden, van water voorzien en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden  worden met de individuelen wensen van de eigenaar van het gastdier ten aanzien van het huisvesten en de verzorging van het dier door From Amity Yard. From Amity Yard behoudt zich te allen tijde het recht voor een dier zonder opgaaf van redenen een verblijf te weigeren!

 

De Honden

Gasthonden op From Amity Yard verblijven de gehele dag en nacht gezamenlijk in het verblijf en de speelweide. Dit is alleen mogelijk met sociale dieren die goed functioneren in een grotere groepen honden. From Amity Yard heeft een aannamebeleid dat erop is gericht de groepen zo samen te stellen dat een plezierig verblijf voor alle gasthonden wordt bevorderd. Van de eigenaar wordt gevraagd om voorafgaand van een eerste verblijf van de hond een kennismakingsbezoek te brengen aan From Amity Yard, waarbij naar vermogen zal worden beoordeeld of het gedrag van de hond een verblijf op From Amity Yard mogelijk maakt. Alle gasthonden dienen bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte, en aantoonbaar de volgende entingen tegen hondenziekte te hebben gehad. 1: Een cocktail van hondenziekte, Parvo, Weil, Para-influenza ect. (De vaccinatie mag niet minder dan 2 weken of langer dan 1 jaar voor de eerste verblijf dag toegediend zijn.) 2: Kennelhoest: d.m.v. vaccinatie (termijn zie onder 1) of d.m.v. neusspray Intrac (niet minder dan 5 dagen en niet langer dan 10 maanden voor de eerste verblijf dag toegediend) Voor de duur van het verblijf dient het vaccinatieboekje bij From Amity Yard te worden afgegeven.

 

Dierenarts

De eigenaar machtigt From Amity Yard om in geval van (vermoeden van)
ziekte of verwondingen van een gastdier tijdens het verblijf op From Amity Yard
naar  eigen inzicht en op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren.
Indien mogelijk wordt de eigenaar vooraf geraadpleegd en
verderop de hoogte gehouden.

 

Reserveren

Een reservering is pas definitief als deze van de zijde van From Amity Yard
is bevestigd. 
Indien zonder voorafgaand bericht van een reservering
geen gebruik wordt gemaakt, 
worden de kosten voor de
overeengekomen
verblijfsduur in rekening gebracht.

 

Betaling

De eigenaar is verplicht de kosten voor het verblijf van het gastdier bij ophalen van het dier geheel contant te voldoen, dan wel uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan het ophalen van het gastdier te hebben overgemaakt op rekeningnummer: NL45 INGB 0008 1986 20 t.n.v. From Amity Yard, o.v.v. de naam van het gastdier, conform de op de website van From Amity Yard genoemde tarieven en voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

From Amity Yard is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove tekortkomingen die aan haar of aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die in haar opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. De eigenaar is verplicht voorafgaand aan of bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en documenten aan From Amity Yard te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvestingen verzorging van het gastdier op From Amity Yard.  De eigenaar is aansprakelijk tegenover From Amity Yard voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van  het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier. De eigenaar is tegenover From Amity Yard aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt. From Amity Yard is tegenover de eigenaar niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte  schade aan persoonlijke bezittingen die de eigenaar op From Amity Yard achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het dier. From Amity Yard is niet aansprakelijk indien een gastdier tijdens een verblijf komt te overlijden.

 

De eigenaar van het gastdier blijft te allen tijden
hoofdverantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn dier!